IZOBRAŽEVALNE POTI

Inserito il 17/7/2013

Šolskih izobraževalcev

 

Univerza v Trstu je v okviru partnerstva pri Projektu PESCA organizirala v akademskem letu 2012-2013, dva izobraževalna tečaja z naslovom “Izobraževanje o prehrani po kognitivno-senzoričnem pristopu – Profil Šolski izobraževalci in Profil Promotorji Informatorji”, s katerimi naj bi se oblikovale in usposobile kompetentne strokovne figure, ki so primerne za opravljanje funkcij šolskih izobraževalcev ter promotorjev informatorjev, v kontekstu izobraževanja, promocije in informiranja glede zdravega prehranjevanja skladno s predlaganim pristopom. Omenjene tečaje bo med poletnim obdobjem 2013 ponovila Univerza v Ljubljani za slovenske izobraževalce.

Pri obeh tečajih je predvideno zaključno preverjanje znanja. Pozitivna ocena pri preverjanju daje udeležencem tečaja pravico do izdaje potrdila o opravljenem tečaju. Vsi kandidati (vseh 21) so uspešno opravili preverjanje znanja.