IZOBRAŽEVALNE POTI

Inserito il 17/7/2013

Eksperimentiranje

 

La sperimentazione

Eksperimentiranje v šolah, ki spadajo v vzorčno skupino, se bo odvijalo v več fazah.

Faza 1. Pripravljalno srečanje: kratek opis ciljev projekta, ki se nanašajo na družine in učitelje, in ki naj bi se izvedel na začetku šolskega leta. Ob tej priložnosti se predstavijo izobraževalci.

Faza 2. Soglasje o obveščanju ter izročitev informativnih brošur za starše, ki naj bi se izvedli na začetku šolskega leta.

Faza 3. Opravljanje vprašalnika pred izvajanjem izobraževanja (takoj po pridobitvi soglasij s strani staršev).

Faza 4. Vpeljevanje tipičnih jedi (po opravljanju vprašalnika). Istočasno s prvo predstavitvijo vsake posamezne jedi, razdelitev glasovnic za senzorično oceno.

Faza 5. Izobraževanje (naj se začne takoj po prvi pokušini vseh jedi). Za vsak posamezen razred, izobraževanje predvideva skupno 10 ur predavanj šolskih izobraževalcev in 10 ur predavanj promotorjev informatorjev (skupno torej 20 ur). Šest predavanj, ki trajajo vsako po dve uri, potem ko se je zaključila prva predstavitev vseh tipičnih jedi, ki so bile izbrane in še štiri predavanja, ki trajajo vsako po dve uri, ob 2 različnih priložnostih tekom šolskega leta.

Faza 6. Istočasno z zadnjo predstavitvijo vsake posamezne jedi, razdelitev glasovnic za senzorično oceno.

Faza 7. Opravljanje vprašalnika po opravljenem izobraževanju (ob zaključku šolskega leta).