GLASILO

Inserito il 17/7/2013

PRESENTATION AND NEWSLETTER N.03

 

KULTURA ZAVEST poznavanje skozi kuhanje

Projekt za vzgojo k zdravi prehrani PESCA, pri katerem sodelujejo slovenski in italijanski partnerji, predvideva tudi preizkusno uvedbo tipičnih jedi na osnovi kongnitivno-senzoričnega pristopa, ki se stalno izpopolnjuje. Značilni elementi te pobude, ki je finansirana s skoraj 1 milijonom evrov iz evropskih sredstev, je njena čezmejna razsežnost, ki povezuje raziskovalne ustanove, javne uprave ter slovenske in italijanske strokovnjake.

Projekt temelji na sodelovanju dijakov, njihovih staršev in šol. Pravi protagonisti tovrstnega preizkusnega uvajanja tipičnih jedi so prav dijaki, ki pri tej pobudi sodelujejo tako v učilnicah, kot tudi v šolskih menzah. Drug značilni element tega projekta so tipične jedi kot razlog za odkrivanje, dialog in kulturno izmenjavo v okviru sodobne zdrave in uravnovešene prehrane.

Delovne skupine in upravljalni odbori si prizadevajo, da v prihodnjem šolskem letu uvedejo šest tipičnih jedi (tri italijanske in tri slovenske) v šest slovenskih in italijanskih šolskih menz. Trenutno se je preizkusno testiranje dveh jedi začelo le v osnovni šoli v Fiumicellu. Tamkajšnji dijaki do tudi prvi, ki so izpolnili evalvacijski vprašalnik, ki ga je pripravila Univerza v Trstu, ki skupaj z Univerzo v Ljubljani izvaja usposabljanje informatorjev-izobraževalcev, ki bodo sodelovali z dijaki, s starši in šolskim osebjem.
V tem elektronskem glasilu smo zbrali multimedijske prispevke nekaterih multimedijske prispevke nekaterih projektnih partnerjev.


Bruno Lasca (odbornik za izobraževanje in kulturo Občine Fiumicello)

Giancarlo Piva (župan Občine Este)

Gaetano Zanutti (Zveva Lega Cooperative )

Anja Podlesek (Univerza v Ljubljani)

Tamara Urbančič (DRPSN - Društvo za razvoj podeželja medSnežnikom in Nanosom)

Germano Pontoni (koordinator kuharjev pri projektu P.E.S.C.A.)

Giuliana Gellini (Univerza v Trstu, svetovalka pri projektu P.E.S.C.A.)