GLASILO

Inserito il 29/1/2013

PRESENTATION AND NEWSLETTER N.01

 

EVROPSKI PROJEKT 

 

Namen projekta P.E.S.C.A. je vzgajati mlade generacije k zdravi prehrani vse od osnovne šole dalje, ter hkrati ustrezno usposobiti osebje, ki bo nato širilo svoje znanje tudi preko časovnih in geografskih meja projekta. P.E.S.C.A. spada v program čezmejnega sodelovanja 2007- 2013 med Italijo in Slovenijo in želi prispevati k doseganju splošnih ciljev programa, kot je povečanje privlačnosti in konkurenčnosti s spodbujanjem čezmejne kulturne izmenjave za izboljšanje medsebojnega razumevanja med Italijani in Slovenci. Vodja projekta je občina Fiumicello, ki usklajuje 6 drugih institucionalnih partnerjev; le-ti sodelujejo pri izvajanju vseh vidikov projekta, ki bo trajal 36 mesecev in za katerega je na razpolago 954.000 evrov.

 

 

PARTNERJI P.E.S.C.A.

Partnerji projekta so, na italijanski strani, Pokrajina Ravenna, Lega Cooperative iz Furlanije Julijske krajine, Občina Este, Zavod ULSS 13 Mirano iz dežele Veneto, Univerza v Trstu in, na slovenski strani, Univerza v Ljubljani, Občina Postojna, Poslovno podporni center BSC iz Kranja, Zavod KGZS iz Gorice (Inštitut za kmetijstvo in gozdarstvo pri zbornici za kmetijstvo in gozdarstvo v Sloveniji), Biotehnični center Naklo in Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom.

 

 

Na zadnjih dveh zasedanjih upravljalnega odbora projekta P.E.S.C.A. (24. septembra v Ilirski Bistrici v Sloveniji in 8. oktobra v Fiumicellu) so izbrali 10 osnovnih sestavin in ​6 jedi (3 slovenske in 3 italijanske), ki jih bodo degustirali in spoznali otroci, ki se hranijo v šestih šolskih jedilnicah. V Italiji bodo senzorično-kognitivno spoznavanje hrane izvajali v Fiumicellu v Furlaniji Julijski krajini, v Este v deželi Veneto in v Faenzi v deželi Emiliji Romagni. V Sloveniji pa so izbrali tri šole v regijah, ki mejijo z Italijo (Kranjska, Goriška in Primorsko- kraška).

 

 

Obsežni seznam "osnovnih proizvodov" vključuje rdeče in belo meso, žita in moke, zelenjavo, jajca, mlečne izdelke, sveže in predelano sadje vse do postrvi, medu, olivnega olja. Iz tega seznama sestavin se je nato izluščilo, kot je povedala vodja projekta Ornella Rigonat, šest tipičnih jedi, ki bodo poskusno uvedene v šolsko prehrano v Fiumicellu, kjer se bo začelo dejansko testiranje, ki se bo nato v naslednjih dveh letih razširilo na vse ostale šole.

 

 

JEDI

V nadaljevanju navajamo seznam izbranih jedi, ki jih bomo podrobno opisali v naslednjih e- novicah, ko se bomo dotaknili njihovega nastanka in organoleptičnih značilnosti ter načina priprave v duhu tradicije in kulture:

 

 

juha s passatelli, mleta postrv, kremna juha z bučo, ajdov pečenjak s skuto in jabolki, goveji golaž z ovsenimi cmoki ter jota s kislo repo.

 

 

IZOBRAŽEVANJE

Ključni in temeljni vidik tega projekta bo izobraževanje in raziskovanje, ki bo zaupano univerzam v Trstu in v Ljubljani. Na osnovi dveh razpisov za omejeno število udeležencev (10 za vsak razpis) bosta usposobljeni skupini izobraževalcev informatorjev ter izobraževalcev vzgojiteljev. Izobraževalci bodo delovali v okviru šol, informatorji pa na zunanjem področju.