GLASILO

Inserito il 19/5/2014

2' TEMATSKA DELAVNICA

 

V petek 16. maja je na inštitutu “Istituto Comprensivo Carchidio Strocchi” iz Faenze potekala druga delavnica v okviru projekta P.E.S.C.A.

Inštitut “Istituto Comprensivo”, ki sodeluje v projektu Pokrajine je v celem šolskem letu izvedel usposabljanje 150 otrok na temo prehranjevanja in multisenzornega pristopa k hrani, skladno s kognitivno senzorialno metodo, na katero temelji projekt PESCA. Skupaj je bilo izvedenih 86 ur usposabljanja, ki sta ga vodili predavateljici, ki sta se izobraževali  na Univerzi v Trstu (Liliana Cimmarrusti in Vincenza Leggieri) in sta v času usposabljanja preizkusili kognitivno-senzorialno metodo na učencih.

V šolskem letu je bilo učencem predstavljenih 6 značilnih jedi iz regij, ki sodelujejo v projektu P.E.S.C.A. in predstavljajo tipične jedi geografskih področij z uporabo visokokakovostnih izdelkov. Večina učencev ni pred tem nikoli poskusila omenjenih jedi in lahko smo opazovali, kako se je njihov odnos na začetku spreminjal s časom in po vsakem srečanju s predavateljicama.

Srečanje 16. maja je bila priložnost, na kateri smo staršem predstavili potek usposabljanja, ki so ga bili deležni njihovi otroci in še posebej pomen kognitivno senzorne metode, njene znanstvene osnove, praktično uporabo in dobljene rezultate. Iz pogovora s starši smo izvedeli, da so otroci po izvedenem usposabljanju razvili bolj odprt odnos tudi do novih jedi, ki so jih starši predlagali doma. Profesor Agostini je kot predstavnik Univerze v Trstu predstavil prve rezultate raziskave, ki je bila izvedena na učencih iz Faenze s pomočjo vprašalnikov, ki so jih učenci reševali pred in po izvedenem usposabljanju. Tudi rezultati raziskave so potrdili izboljšanja, ki so jih opazili starši sami.

V času seminarja so učenci pred starši in učitelji predstavili, kaj so se naučili v teku usposabljanja P.E.S.C.A.

Seminar se je zaključil z lepo pogostitvijo, na kateri so starši sami lahko poskusili jedi, ki so jih njihovi otroci spoznavali celo leto.

Zaradi odprtosti učiteljev in podpore staršev je doživel projekt P.E.S.C.A. v Faenzi resničen uspeh!