TEMATIKE

 •  PROJEKT

  PESCA je kratica projekta izobraževanja na področju prehrane, s katerim se želi spodbuditi potrošnjo lokalnih in tradicionalnih izdelkov v šola.

 •  PARTNERJI

  Pri projektu P.E.S.C.A. sodelujejo različne javne ustanove, univerze ter slovenski in italijanski raziskovalni inštituti

 •  IZOBRAŽEVALNE POTI

  Celoten projekt je osnovan na kognitivno senzorični metodi. Številne predvidene izobraževalne dejavnosti niso namenjene zgolj učencem.

 •  TIPIČNE JEDI

  S pomočjo podrobne raziskave je bilo določenih 6 tipičnih slovenskih in italijanskih jedi, ki bodo poskusno vključene v šolske jedilnike

 •  ŠOLE

  V projekt so bile vključene številne slovenske in italijanske šole

 •  GLASILO

  Najnovejše informacije o projektnih dejavnostih

 •  PRENOS

  Materiali, pripravljeni v okviru projekta

 •  RESERVED AREA

  Materiali, pripravljeni v okviru projekta