PROJEKT

Inserito il 11/2/2013

PROJEKT

 

PROJEKT

“PESCA” je kratica projekta izobraževanja na področju prehrane, s katerim se želi spodbuditi potrošnjo lokalnih in tradicionalnih slovenskih ter italijanskih izdelkov v šolskih menzah.

Projekt predvideva izobraževanje in poglabljanje znanja tako za študente, starše, učitelje kot tudi uslužbence v menzah. Med drugim želi tudi poskusno vključiti v ponudbo šolskih menz tipične izdelke in jedi. Zahvaljujoč projektu se bo lahko ustvarilo model “dobrih praks”, s katerimi se bo vključevalo tradicionalne lokalne izdelke v šolske menze.

 

CILJI

Glavni cilj je torej okrepitev integracije med čezmejnimi območji: namen je spodbujati, s pomočjo obojestranskega poznavanja tipičnih lokalnih izdelkov, komunikacijo in družbeno ter kulturno sodelovanje med slovenskimi in italijanskimi območji.

Projekte dejavnosti želijo prispevati k lokalnemu razvoju in zagotoviti kmetijskim proizvajalcem, šolam ter javnim ustanovam nova področja, kjer se bodo lahko povezovali in soočali.

Celoten projekt okvirja cilj po izobraževanju mladine v duhu zdravega prehranjevanja in pravilne uporabe visokokakovostnih tipičnih izdelkov.

 

REZULTATI

Analiza tipičnih lokalnih izdelkov, ki bi se vključili v šolske menze

Izbor in oblikovanje 2 teamov: “promotorji-informatorji” in “šolski izobraževalci”

Določanje dobrih praks, s katerimi naj bi se lokalni-tradicionalni izdelki vključili v menze

Izobraževanje učiteljev in uslužbencev v šolskih menzah

Vzgoja in poučevanje o študentov ter njihovih družin o prehrani

Poskusno vključevanje tipičnih lokalnih izdelkov v šolske menze

Monitoring in ocenjevanje izvedenih posegov

Proizvajanje in distribucija poljudnega materiala

Širjenje znanstvenih besedil

Realizacija tematskih delavnic

 

SPECIFIČNE AKCIJE

Vse specifične projektne dejavnosti bodo izvršene v okviru pravilnega administrativnega, finančnega ter tehničnega upravljanja. Ugotavljanje tipičnih izdelkov, ki naj bi se vključili v šolske menze, bo potekalo s pomočjo izvedbe tržne raziskave. Iste izdelke bodo ocenjevala delovna omizja strokovnjakov s področja prehrane, zdravstvenih uslužbencev ter pedagogov, ki bodo imeli nalogo oceniti rezultate raziskave ter kriterije za poskusno vključevanje izdelkov z namenom oblikovanja dobrih praks.

Izbrani in oblikovani bodo teami “promotorjev-informatorjev” ter “šolskih izobraževalcev”, ki bodo razvili izobraževalne poti za učitelje, uslužbence v menzah, študente in družine.

Z željo omogočiti optimalen pristop predlaganim lokalnim proizvajalcem bo oblikovan model izobraževanja o prehrani za učence in družine, ki bo osnovan na percepciji čutov ter neposrednih izkušnjah, bogati z igrami in zanimivostmi. Izobraževalne in informativne poti bodo zaključene s kulturnimi izmenjavami med različnimi slovenskimi in italijanskimi šolami, ki so vključene v projekt.

Ob zaključku izobraževalnih dejavnosti bodo izbrani izdelki poskusno vključeni v šolski jedilnik (seveda ob upoštevanju in skladno z vsemi birokratsko-administrativnimi ter tehničnimi aspekti). Preizkus, ki bo trajal eno celotno šolsko leto, bodo neprekinjeno spremljale in monitorirale osebe, ki so odgovorne za omenjeni projekt. Za namene komunikacije in širjenja dejavnosti ter rezultatov projekta bodo realizirane specifične promocijske dejavnosti, med katerimi bodo realizacija poljudnega materiala, širjenje znanstvenih besedil, izvedba tematskih delavnic in kreacija ter ažuriranje spletne strani projekta.

 

VKLJUČENI PARTNERJI

Občina Fiumicello  (VODILNI PARTNER)

Pokrajina Ravenna

Tržaška univerza - Università degli Studi di Trieste

Združenje zadrug Furlanije - Julijske Krajine (Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia)

Občina Postojna

BSC – Business Support Center d.o.o, Kranj

Biotehični center Naklo

Univerza v Ljubljani

Kmetijsko Gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Inštitut za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Občina Este

Pokrajina Veneto – Enota lokalne zdravstvene ustanove (Azienda U.L.S.S.)

 

Trajanje projekta naj bi obsegalo 36 mesecev (September 2011 – September 2014)
Strošek projekta znaša € 1.060.000,00