IZOBRAŽEVALNE POTI

Inserito il 17/7/2013

Kognitivno senzorična metoda

 

Kognitivno-senzorična metoda, ki je predlaga Projekt PESCA, predpostavlja razumevanje mehanizmov, s katerimi se upravljajo senzorično/kognitivne funkcije ter pripravo in uporabo novo razvitih psiholoških vzorcev, ki izhajajo iz pridobljenih empiričnih rezultatov.

Hrana predstavlja ključno področje za raziskovanje sveta ter odnosov, ki se vzpostavljajo med posameznikom in hrano, ki jo slednji zaužije. Jesti ne pomeni zgolj prehranjevanje: to je kompleksno kognitivno dejanje, ki ima psihološke, socialne, kulturne, ekonomske in politične implikacije. Prav zaradi teh razlogov, kognitivno senzorična metoda upošteva samo dejanje uživanja jedi kot gesto, ki je prepletena in občutljiva na številne medsebojno odvisne spremenljivke, zaradi katerih se posameznik odloča kako, kdaj in koliko pojesti.

Kognitivno-senzorična metoda predstavlja vzgojni vzorec, ki podaja instrumente, s katerimi se lahko razvije večje zavedanje lastnih prehranjevalnih nagnjenj in v kolikor bi bilo potrebno, oblikuje način, kako spremeniti lastne okuse in odpor do hrane z namenom vplivanja na funkcijske motnje v prehrambenem vedenju.
Ta pristop podaja ključen pomen občutkom, ki jih stimulirajo jedi ob vsakem zaužitju. S tem ko pripomoremo k zavedanju otrok glede lastnih okusov in odpora do določene hrane, jih lahko spodbudimo k uživanju zdrave hrane in spremenimo trenutke uživanja obrokov v "majhne-velike užitke življenja”.